O NÁS

Spoločnosť P & P Invest, s.r.o. bola založená v Bratislave v roku 2007 rozhodnutím jediného spoločníka. Od svojho založenia si vybudovala pozíciu uznávaného sprostredkovateľa služieb svojim klientom najmä v oblasti sprostredkovania právneho a ekonomického poradenstva a najmä sprostredkovania finančných investícií od zahraničných investorov.

Základom úspechu spoločnosti sú skúsenosti, kompetencie a expertnosť našich konzultantov so spoločným cieľom poskytnúť dlhodobé a inovatívne riešenie našim klientom ako aj spolupráca s renomovanými advokátskymi kanceláriami, audítormi, tlmočníkmi, poradcami v oblasti fyziky životného prostredia a pod.

CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

P & P Invest, s.r.o., pôsobí ako najmä ako poradenská a sprostredkovateľská spoločnosť v oblasti zabezpečovania priamych zahraničných investícií. Našim klientom ponúkame komplexné riešenia, so zohľadnením individuálnych potrieb a prianí. Ťažiskom aktivít spoločnosti P & P Invest, s.r.o. je vyhľadávanie vhodných poradcov pre vypracovanie projektov rozvoja spoločností svojich klientov, ako aj so zabezpečovaním čiastočného alebo úplného krytia týchto projektov zahraničnými investíciami.

KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Kultúra spoločnosti P & P Invest, s.r.o. je založená na princípe starostlivosti o ľudí, čo nesie v sebe všeobecne uznávané zásady medziľudských vzťahov a etických princípov, či už komunikované smerom do vnútra firmy, alebo orientované k odbornej či širokej verejnosti.

Súčasťou našej firemnej kultúry sú základné hodnoty a normy:

Odbornosť – Prinášame nové riešenia. Máme jasne zadefinované ciele a stratégiu na ich dosiahnutie. Pri tom máme neustále na mysli dlhodobé budovanie dobrých vzťahov s našimi partnermi na báze vzájomného porozumenia a dôvery.

Zodpovednosť – Záleží nám na našich klientoch. Neustále vzdelávanie, monitorovanie trendov a dôraz na zákaznícky orientované poskytovanie služieb, ako aj dodržiavanie etických princípov poskytujú záruku, že naši spoločnosť je vždy na strane klienta a jeho záujmov.

Čestnosť – sme transparentný. Transparentné konanie považujeme za jediný spôsob, ako si vybudovať dlhodobé vzťahy založené na vzájomnej dôvere a rešpekte.

Motivácia – nadšenie a motivácia spraviť niečo navyše

Tímovosť – podpora kedykoľvek a kdekoľvek

Inovácia – Odvaha myslieť